Παράνομες επαναπροωθήσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε διεθνείς και εθνικές εκθέσεις, αναφορές και μαρτυρίες για άτυπες - παράνομες επαναπροωθήσεις που γίνονται στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της χώρας
Παράνομες επαναπροωθήσεις που γίνονται από τα ελληνικά προς τουρκικά σύνορα στην περιοχή του Έβρου
Παράνομες επαναπροωθήσεις που γίνονται στα θαλάσσια ελληνικά σύνορα
  • Greek Council for Refugees  (ΕΣΠ)  & Pro Asyl,  "Human Cargo: Arbitrary Readmissions from the Italian Sea Ports to Greece",  Report and Press Release (en) και Δελτίο Τύπου στα ελληνικά, «Τους μεταχειρίζονται σαν ανθρώπινα φορτία – Η Ιταλία επιστρέφει στην Ελλάδα αιτούντες διεθνούς προστασίας», Ιούλιος 2012
  •  Έκθεση Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών και της Γερμανικής οργάνωσης ProAsyl, Η αλήθεια μπορεί να είναι πικρή αλλά  πρέπει να ειπωθεί. Η κατάσταση των προσφύγων στην περιοχή του Αιγαίου και οι πρακτικές του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος, Αθήνα, Νοέμβριος 2007.  "The truth may be bitter but it must be told" Report in English.