Διαδιακασία Ασύλου

Πληροφορίες για θέματα της διαδικασίας χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα όπως η πρόσβαση στο άσυλο, η υποδοχή κτλ.


  •  Εκστρατεία για την πρόσβαση στο άσυλο στην Ελλάδα, Σχετικό υλικό και κείμενο της εκστρατείας, στην οποία συμμετέχει και η Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών, μπορείτε να δείτε εδώ