Ρατσισμός - ρατσιστική βία

Εκθέσεις, αναφορές και πληροφορίες σχετικά με τη ρατσιστική βία στην Ελλάδα και την αστυνομική βία και αυθαιρεσία
  • Διεθνής Αμνηστία: Κράτος εν κράτει: Κουλτούρα κακομεταχείρισης και ατιμωρησίας στην ελληνική αστυνομία, Έκθεση, Απρίλιος 2014 
  • Ειδική έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη για τη ρατσιστική βία, Σεπτέμβριος 2013
  •  Πρώτη έκθεση του Αντιρατσιστικού Παρατηρητηρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λέσβος, Ιούνιος 2013
  •  Ετήσια Έκθεση 2012 το Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, Απρίλιος 2013 
  •   Π.δ. 132/2012, Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
  • Human Rigths Watch,  «Μίσος στους Δρόμους, Ξενοφοβική βία στην Ελλάδα», η έκθεση και το Δελτίο Τύπου στα ελληνικά, "Hate on the Streets, Xenophobic Violence in Greece", Report and Press Release, Ιούλιος 2012
  • Διεθνής Αμνηστία, Αστυνομική Βία στην Ελλάδα – Όχι Μόνο «Μεμονωμένα Περιστατικά», Έκθεση και Δελτίο Τύπου, Police Violence in Greece – Not Just “Isolated Incidents”, Report και Press Release, Ιούλιος 2012
  • "Tackling racism in law-enforcement institution" forthcoming report of the Committee on Equality and Non-Discrimination of the CoE, see Motion for a resolution and Press Release of PACE committee heads on state violence against migrants, July 2012.
  • I came here for peace”, Έκθεση των ΜΚΟ Proasyl και ΕΣΠ για τη ρατσιστική βία στην Πάτρα, Ιούνιος 2012 
  • Αντιγόνη, Ετήσια Έκθεση 2011,  Καταγραφή φαινομένων, ζητημάτων και κρουσμάτων ρατσισμού, διακρίσεων, ξενοφοβίας αλλά και Ερευνητικών Μελετών ή Καλών Πρακτικών της Διοίκησης στους 6 κρίσιμους τομείς της Απασχόλησης, της Νομοθεσίας, της Εκπαίδευσης, της Στέγασης, της Ρατσιστικής Βίας και της Υγείας & Πρόνοιας, 2012.