Ζητήματα ιθαγένειας

Κείμενα σχετικά με ζητήματα ιθαγένειας, ανιθαγένειας και πολιτογράφησης

Απόψεις και Εισηγήσεις

Παρατίθενται κάποιες ενδιαφέρουσες απόψεις ή εισηγήσεις σε σχετικά συνέδρια και ημερίδες για τη μετανάστευση και το άσυλο στη χώρα.

Ρατσισμός - ρατσιστική βία

Εκθέσεις, αναφορές και πληροφορίες σχετικά με τη ρατσιστική βία στην Ελλάδα και την αστυνομική βία και αυθαιρεσία

Αναγκαστικές επιστροφές

Εκθέσεις και άλλα κείμενα για τις αναγκαστικές επιστροφές μεταναστών

Ασυνόδευτα Ανήλικα

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, υλικό, αναφορές και διεθνή πρότυπα για τα ασυνόδευτα ανήλικα

Διαδιακασία Ασύλου

Πληροφορίες για θέματα της διαδικασίας χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα όπως η πρόσβαση στο άσυλο, η υποδοχή κτλ.

Συνθήκες κράτησης

Εδω μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες, αναφορές και εκθέσεις διεθνών οργανισμών, ανεξάρτητων αρχών, οργανώσεων και ομάδων για τις συνθήκες κράτησης σε αστυνομικά κρατητήρια και σε άλλους χώρους κράτησης αλλοδαπών.